Illustratör, utbildad på A.Beckmans skola. Efter några år som frilansande illustratör jobbade jag i fjorton år på DNs annonsavdelnings tecknarstuga med produktillustrationer. Åter som frilans, har jag arbetat med mer varierande bilder; pedagogiska, komiska, realistiska, skissartade och ideíllustrationer.
I några av uppdragen har jag förutom illustrationerna gjort formgivningen.

 
 
 
 
Tecknar nästan allt och använder det mane´r som passar sammanhanget och kunden bäst.
Debiterar enligt offert eller överenskommelse.
 
Exempel på kunder, gamla och nya;
Sanoma förlag, Informationsbolaget Nyberg & Co, MNM media, Tapenet reklam, Nordeas kundtidning, Gleerups, Novator, SLU: nationalnyckeln, Skogsstyrelsens förlag, ITW Europe, Wireless Solutions, Arbetsmiljöverket, Friskispressen, Liber, Soft &Easy (design/företagsreklam).

Arbetar med grafik, på traditionellt sätt med tryckpress (fast själva "tryckplåten" kan bestå av kartong eller plast). Medlem i grafikergruppen VGG.
Brukar ställa ut på olika gallerier ca 2-3 gånger om året.